Demir – Çelik

Demir – Çelik sektörü, çok eski zamanlardan beri çeşitli sanayilerin gelişmesinde ve toplumların kalkınmasında büyük öneme sahip olagelmiştir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler göz önüne alındığında Demir – Çelik sektörü, diğer sektörlere öncülük yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Türkiye ve Dünya için önemli bir sektör olan Demir – Çelik sektörü, küresel ekonomide de, ülke ekonomisinde ve sanayileşmede lokomotif sektör özelliğine sahiptir. Sektör, çelik ürünlerin kullanım alanının yaygınlaşması, her geçen gün tüketiminin artması, imalat sanayine ara mal üretilmesi ve ihracat potansiyeli gibi niteliklerinden dolayı ülke ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Demir – Çelik sektörü, demir cevherinin yer altından çıkartılmasını takiben, yoğunlaştırılmasından başlamak üzere dökme, dövme, haddeleme, çekme ve benzeri yöntemler ile üretiminin gerçekleştirildiği bir sektördür. Üretilen ürünlerin çeşitliliği göz önüne alındığında ise geleneksel sanayilerin yanı sıra teknolojik alanlarda da Demir – Çelik sektörünün öneminin giderek daha çok arttığı görülmektedir. Demir – Çelik üretiminde meydana gelen hızlı gelişmeler sonucunda endüstri devrimi gerçekleşmiş ve teknoloji alanında büyük gelişmeler yaşanmıştır.

Ülkemizin çelik üretim kapasitesi yaklaşık olarak 51,5 milyon tondur. İskenderun Bölgesi 16,7 milyon tonluk kapasite ile ülkemizin çelik üretim kapasitesinin %31,7’sini oluşturmaktadır.

Uydu Makina olarak Demir-Çelik Sektöründe makine yedek parça ve imalatı konularında öncü bir tedarikçi firma olma yolunda emin adımlar ile var gücümüzle ilerlemekteyiz. “Full Time Supplier” vizyonu ile müşterilerimizin her zaman yanındayız.