Fikstür & Aparat

Fikstür ve Aparatlar, ürünlerinizi yüksek kaliteli, güvenli ve yinelenebilen bir şekilde üretmenizi ve teslim etmenizi sağlayan imalat yardımcılarıdır. Genellikle birlikte kullanılmalarına rağmen, aparat ve fikstür terimleri arasında belirgin farklar vardır. Aparatlar, operasyon süresi boyunca iş paketinin hareketini ve konumunu kontrol etmek için kullanılır. Aynı zamanda, ürünlerin imalatındaki verimliliği arttırırken üründe doğruluk, yinelenebilirlik ve değiştirilebilirlik sağlar. Fikstürler, imalat sürecinde ya da diğer endüstriyel süreçlerde iş paketlerini doğru lokasyona yerleştirmek ve sabitlenmiş konumda tutmak için kullanılır. Ayrıca; üretim maliyetini azaltırken kalitenin devamlılığını ve doğru özelliklere sahip çok çeşitli parçaların üretilebilmesini sağlar. Standart olmayan fikstürler, üretim alanında kullanılan belirli bir makinede gerçekleşen belirli bir operasyon için özel olarak tasarlanır ve üretilir.