Döküm Takımları Üretimi

DÖKÜM PARÇA ÜRETİMİ YAPABİLMEK İÇİN ÜRETİM HATTINDA KALIPLAMA VE DÖKÜM İÇİN KULLANILAN TÜM ÜRETİM ELEMANLARINA DÖKÜM TAKIMLARI DENİLİR. ANA HATLARI İLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN BAŞLIKLARDAN OLUŞUR.

1- MODEL
Döküm parçanın dış kalıbıdır. (ahşap, alüminyum, döküm olabilir)
 
2- MAÇA SANDIĞI
Döküm parçanın iç kalıbı (ahşap, alüminyum, döküm olabilir)
 
3- KUM KALIBA YERLEŞTİRME APARATLARI
Seri imalat esnasında maçaların kum kalıba sağlıklı ve seri yerleştirilmesini sağlar.
 
4- MAÇA KOYMA MASKLARI
Dikey hatlarda maçaların kum kalıba sağlıklı ve seri yerleştirilmesini sağlar.
 
5- DÖKÜM DERECELERİ
Kum kalıbın oluşmasını için gerekli kumu çevreler.
 
6- KUM VE MAÇA PRESLERİ
Kum presleri kum kalıbı oluşturmak için kuma baskı uygular.
Maça presleri gerekli maçaları elde etmek için maça sandığına kum enjekte eder.
 
7- ERGİTME POTALARI
Gerekli ergimiş madeni elde etmek için kullanılır.
 
8- DÖKÜM HATTINDA KULLANILAN DİĞER MALZEMELER
Travers, sarsak, temizleme ve taşıma sistemleri, süzgeçler, kum hazırlama, reçineler, taşlama
makinaları vs.

Hizmetler

Bilgi İste