CAD-CAM 3D Tasarım

Kalıp tasarımları CAD-CAM bölümüne gelen müşteri verileri ile başlar. Öncelikle verilerin kalıp yapımına uygunluğu kontrol edilir ve bu konuda müşteri bilgilendirilir. Ardından ise bilgisayar ortamında 3D modelleme programı kullanılarak kalıp modellenmeye başlar. Kalıp tasarımı esnasında birçok defa tasarım gözden geçirmeleri yapılır. Müşteri onayının ardından kalıp tasarımı CAM bölümüne aktarılır. CAM tasarım programı CAM bölümünde yer alan tasarımcılar ile CAM programları kullanılarak yapılmaktadır.

Kalıp tasarımının tamamlanmasının ardından;

2 boyutlu resimleri içeren kalıp üretim dosyası oluşturulur ve tüm CAM istasyon programları belirlenir ve üretim sorumlusuna aktarılır.

Hizmetler

Bilgi İste